Overspannen

Wat is het overspannenheid?

Soms is het leven ineens veel zwaarder: er zijn problemen, er is iets ingrijpends gebeurd, of u ervaart minder steun uit uw omgeving. Als de omstandigheden meer vragen dan u aankunt, raakt u overbelast. U verliest het overzicht en raakt de greep op de situatie kwijt. U krijgt psychische en lichamelijke klachten waardoor u niet meer normaal kunt functioneren. We noemen dit overspannen. Als de klachten langer dan zes maanden bestaan en gevoelens van moeheid en uitputting op de voorgrond staan, dan spreken we van burnout. Overspannenheid en burnout zijn vaak niet direct goed te onderscheiden van een depressie.

Wat is het zorgprogramma voor overspannenheid?

Om mensen met overspannenheid de juiste hulp te bieden heeft Zorgplein Zuid een zorgprogramma ontwikkeld. Hierbij wordt er eerst een inschatting gemaakt van de ernst van de klachten en of er eventueel sprake kan zijn van een depressie. Daarna wordt u zo snel mogelijk verder geholpen door praktijkondersteuner of psycholoog, in samenspraak met uw huisarts. Soms is ook de fysiotherapeut bij het programma betrokken of is er overleg met de bedrijfsarts.

Leefstijl

Uw leefstijl, dat wil zeggen uw manier van leven, is van grote invloed op het risico om overspannen te raken. Bovendien zal iemand met een gezonde leefstijl beter kunnen omgaan met een overspannenheid. Iemand met een gezonde leefstijl eet gezond, rookt niet en drinkt niet te veel alcohol. Ook beweging is belangrijk. Maar het aanpassen van een leefstijl kan erg moeilijk zijn. Heeft u vragen of wilt u hulp? Neem contact op met uw huisarts.