Hart- en vaatziekten (CVR)

Wat is een hart- of vaatziekte?

Een hart- of vaatziekte is een ziekte aan hart of bloedvaten. Bijvoorbeeld een hartinfarct, hartkramp (angina pectoris), een beroerte of etalagebenen (claudicatio intermittens). Een verhoogd risico op hart- en vaatziekten ontstaat door roken, overgewicht, te weinig beweging, hoge bloeddruk of een te hoog cholesterol.

Wat is het zorgprogramma voor hart- en vaatziekten?

Speciaal voor mensen die een verhoogd risico lopen hart- of vaatziekten te krijgen heeft Zorgplein Zuid het zorgprogramma CVRM (Cardiovasculair Risicomanagement) ontwikkeld. Bij dit zorgprogramma zijn verschillende zorgverleners betrokken. De huisarts of praktijkondersteuner (Willy van Emmerik) is vaak uw vaste aanspreekpunt. Met hem of haar maakt u een individueel zorgplan waarin staat aan welke doelen u gaat werken, welke medicatie u gaat gebruiken, etc.

Naast het vaste aanspreekpunt, krijgt u mogelijk ook te maken met andere zorgverleners. Van een diëtist krijgt u bijvoorbeeld adviezen over uw eten en een beweegconsulent en een fysiotherapeut geeft advies over hoe en hoeveel u het beste kan bewegen. Alle zorgverleners zorgen er in het zorgprogramma samen voor dat u de juiste zorg op het juiste moment krijgt.

Leefstijl

Uw leefstijl, dat wil zeggen uw manier van leven, is van grote invloed op het risico om een hart- of vaatziekte te krijgen. Bovendien zal iemand met een gezonde leefstijl beter kunnen omgaan met zijn aandoening. Iemand met een gezonde leefstijl eet gezond, rookt niet, beweegt genoeg en drinkt niet te veel alcohol. Heeft u hart- of vaatziekte of kans op een hart- of vaatziekte? Dan is een gezonde leefstijl heel belangrijk voor u. Heeft u vragen of wilt u hulp? Neem contact op met de praktijkondersteuner.