COPD

Wat is COPD?

COPD staat voor ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’ een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Dit zijn aandoeningen van de longen en luchtwegen die een voortdurende vernauwing van de luchtwegen veroorzaken. De gevolgen variëren van kortademigheid tot volledige invaliditeit.

Wat is het zorgprogramma COPD?

COPD is niet te genezen, maar een gezonde leefwijze en behandeling met de juiste geneesmiddelen kunnen een positieve invloed hebben op het verloop van de ziekte. Voor mensen met COPD heeft Zorgplein Zuid een zorgprogramma. U voert zelf de regie over uw ziekte en krijgt van onze medewerkers ondersteuning. In het zorgprogramma werken huisartsen, praktijkondersteuners, apotheek, fysiotherapie en diëtiste samen. Deze hulpverleners hebben een gezamenlijke werkwijze afgesproken over de behandeling van COPD. Iedere hulpverlener brengt zijn eigen deskundigheid in. Samen zorgen zij ervoor dat de kans op problemen met uw ziekte zo klein mogelijk is en dat de zorg die u nodig heeft goed op elkaar aansluit.

Leefstijl

Uw leefstijl, dat wil zeggen uw manier van leven, is van grote invloed op het risico om COPD te krijgen. Vooral roken is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van longklachten. Bovendien zal iemand met een gezonde leefstijl beter kunnen omgaan met COPD. Iemand met een gezonde leefstijl eet gezond, rookt niet en beweegt voldoende. Heeft u COPD of kans op COPD? Dan is een gezonde leefstijl heel belangrijk voor u. Heeft u vragen? Neem contact op met de praktijkondersteuner.