Leefstijl

Bij het ontstaan van chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten speelt de manier van leven (de leefstijl) een belangrijke rol. Ook wanneer u al een van deze aandoeningen heeft is uw leefstijl erg belangrijk bij een goede behandeling hiervan. Binnen onze zorgprogramma’s gaat dan ook veel aandacht uit naar uw leefstijl.

Aandachtspunten voor een gezonde leefstijl:

Alles is gezondheid

Vanwege het grote belang van een gezonde leefstijl heeft Zorgplein Zuid zich aangesloten bij het Lijfstyle-programma. Dit is een zorginitiatief van verschillende instanties in Nieuwegein gericht op het collectief en individueel ondersteunen van gezondheid en veerkracht, waarbij de focus ligt op meer bewegen, gezonde voeding, gezond gewicht en mentale fitheid. Wilt u meer weten over dit zorginitiatief?

http://www.allesisgezondheid.nl