Wat heeft ons centrum te bieden?

Leefstijl

Bij het ontstaan van chronische aandoeningen speelt de manier van leven (de leefstijl) een belangrijke rol. Binnen onze zorgprogramma’s gaat hier veel aandacht naar uit.

null

Zorgprogramma's

Een grote groep mensen met dezelfde aandoening wordt behandeld in een zorgprogramma.

Welzijn op Recept

Het versterken van de eigen kracht met aandacht voor de betekenis die je zelf aan je leven geeft.

Bewegen op recept en sport

Met het beweegrecept kom je weer in beweging. Het geeft je weer de energie en fut om te bewegen.

Nieuwegein Gezond

Levensloop en populatiegerichte aanpak ter versterking van gezondheid, welbevinden en veerkracht

Mentaal Gezond

Mentaal Gezond

Bekijk welke stappen u kunt zetten wanneer u last heeft van bepaalde psychische klachten

Lijfstyle

Lijfstyle

Bekijk hoe zorgverleners en welzijnsorganisaties in Nieuwegein samenwerken in het belang van de gezondheid en welzijn van inwoners.

null

Samen dementie vriendelijk

Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Samen dementievriendelijk helpt jou deze mensen in 5 stappen helpen.