Samenwerkingen

Bij Zorgplein Zuid werken wij samen met diverse specialisten.

In het gezondheidscentrum beschikken wij tenslotte nog over psychologenverloskundigenpodotherapeuten, een logopedist een ergotherapeut en een diëtiste. Ook is er tevens een artsenlaboratorium aanwezig voor bloed prikken/ materiaal inleveren. Voor de dagen dat het prikpunt geopend is kijkt u even op de website van het Saltro. Dit omdat de dagen soms wisselen en wij willen voorkomen dat u voor niets komt.

Verder is er een nauwe band met Buurtplein Zuid (welzijnsorganisatie Movactor) die gevestigd zijn op de begane grond van het gebouw.

Tenslotte bevindt zich op de begane grond ook nog Medipoint een winkel en uitleenpunt voor medische hulpmiddelen.